Advertisements

Browsed by
Tag: Tamil

5 விதமான தோஷங்கள்

5 விதமான தோஷங்கள்

ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் 5 விதமான தோஷங்கள் ஏற்படலாம் என்று ஆதி சித்தர்கள் கணித்து எழுதிவைத்துள்ளனர். ஒருவர் செய்யும் பாவங்கள், தவறுகள் எல்லாம் இந்த 5 வகை தோஷத்துக்குள் வந்து விடுகிறது. அந்த தோஷங்கள் 1.வஞ்சித தோஷம், 2.பந்த தோஷம், 3.கல்பித தோஷம் 4.வந்தூலக தோஷம் 5.ப்ரணகால தோஷம் எனப்படும். 1.வஞ்சித தோஷம்: பார்க்கக் கூடாத படங்கள், வெறிïட்டும் காட்சிகள் காம சிந்தனைகள் உடலில் சூட்டை உண்டாக்கி, அவை பித்த நாடிகளைப் பாதிக்கச் செய்கிறது. இது உடலில் பல வியாதிகளை உண்டாக்குகிறது. இதற்கு வஞ்சிததோஷம் எனப்பெயர். உடன் பிறந்த சகோதரிகளை வணங்கி அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும். சகோதரிகள் இல்லாதவர்கள் ஏழைப் பெண்களுக்குத் தானம் அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் வஞ்சித…

Read More Read More

Advertisements
‪#‎அர்த்தசாஸ்திரம்‬

‪#‎அர்த்தசாஸ்திரம்‬

1 ஏமாற்றும் மனைவி, போலியான நண்பன், சோம்பேறியான வேலைக்காரன் ஆகியவர்களுடன் வாழ்வது ஒரு கொடிய விஷப் பாம்புடன் வாழ்வதை போன்றது, இது நிச்சயம் மரணத்தை தரும். 2 ஒருவன் தன்னுடைய கஷ்ட காலத்திருக்கு தேவையான பணத்தை முன்பே காக்க வேண்டும். வேலைக்காரனை வேலை செய்யும் போதும், உறவினர்களை கஷ்டம் வரும் போதும், நண்பனை ஆபத்து நேரும் போதும், மனைவியை நோய்வாய்ப்படும் போதும், தூரதிஷ்டமான காலத்திலும் அறியலாம். 3 ஆறு, கூறிய நகங்கள் அல்லது கொம்புகள் உடைய மிருகம், ஆயுதம் ஏந்திய மனிதன், அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களை ஒரு நாளும் நம்ப கூடாது . 4 ஒரு காரியம் நிறைவேறும் வரை அவற்றை பற்றி அறிவாளி வெளியில் சொல்ல மாட்டான். அறிவுள்ளவன் தன் குழந்தைகளுக்கு…

Read More Read More

Kehna Hi Kya

Kehna Hi Kya

The song from Bombay in hindi version, it was produced in Tamil originally and then dubbed into Hindi and Telugu as well as Malayalam with the same title. The film was writen and directed by the ever so intresting person and withn a creative flare for cufrrent and cotroversial sujacts surreounding the Indian Subcontinent,  Mr Mani Ratnam. I’m just goning to write about this songs and inparticular the cover produced by Madhu Lalbahadursing. If you’d like you can find more…

Read More Read More

Padakotti

Padakotti

      ஆ: உலகத்தின் தூக்கம் கலையாதோ உள்ளத்தின் ஏக்கம் தொலையாதோ உழைப்பவர் வாழ்க்கை மலராதோ ஒரு நாள் பொழுதும் புலராதோ…. ஆ: தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் – எங்களைத் தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் – பெண்களைக் கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான்….. ஆ: தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் – எங்களைத் தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் – பெண்களைக் கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான்… தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் ஆ: கட்டிய மனைவி தொட்டில் பிள்ளை உறவைக் கொடுத்தவர் அங்கே…..ஏ….ஏ…. அலை கடல் மேலே அலையாய் அலைந்து உயிரைக் கொடுப்பவர் இங்கே……ஏ…ஏ…. வெள்ளி நிலாவே விளக்காய் எரியும் கடல்தான்…

Read More Read More

Success… it’s definition to me

Success… it’s definition to me

Success is a simple word with soo many meaning’s to soo many people. Succes to the western world, which I am part of for now and for the foreseeable future, is defined, to most people who are working is to make it. And by that means to make a lost of money and perhaps own a company or come up with a great start-up that winning company. To me, success is having a roof over my head and something to…

Read More Read More

Led astray…next life

Led astray…next life

Led astray next lifetime. The way I see it Krishna is also Fucking with Shiva and trying to rob him of stature among the Thirumoorthi, something he can only do with the authority of others like ParamaShiva and others who have ascended to the higher plane of existence. He wants to give it to the Pot of Shit, he is being manipulated to do so, and this will not work out in the long run well because the Pot of…

Read More Read More

My travel to France

My travel to France

So I’m going to France in the morning at 3am and right after my shift ends at 11pm so i have just 4 hours to get to the airport and get on a plane. So I’m going to France in the morning at 3am and right after my shift ends at 11pm so i have just 4 hours to get to the airport and get on a plane.

Invisible and Blind

Invisible and Blind

And those killed without mercy and un-natural death will seek vengence in at least one of their lifetime and once they are satisfied they return back to God peacefully.

Tamil journalist released on bail fears targeted persecution by SL military

Tamil journalist released on bail fears targeted persecution by SL military

The SL Police in Mullaith-theevu was acting on a false accusation filed by a Sinhala navy sailor who was blaming Tamil journalist Shanmugam Thavaseelan in Mullaiththeevu as having assaulted him and insulted him on 07th April at Vadduvaakal. “It was the intervention by journalists like me that prevented the situation getting into worse when the people protesting at Vadduvaakal caught him for suspiciously photographing them,” the 33-year-old journalist told media on Saturday after being released on bail. The hearing of…

Read More Read More