Advertisements

Browsed by
Category: Tamil

5 விதமான தோஷங்கள்

5 விதமான தோஷங்கள்

ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் 5 விதமான தோஷங்கள் ஏற்படலாம் என்று ஆதி சித்தர்கள் கணித்து எழுதிவைத்துள்ளனர். ஒருவர் செய்யும் பாவங்கள், தவறுகள் எல்லாம் இந்த 5 வகை தோஷத்துக்குள் வந்து விடுகிறது. அந்த தோஷங்கள் 1.வஞ்சித தோஷம், 2.பந்த தோஷம், 3.கல்பித தோஷம் 4.வந்தூலக தோஷம் 5.ப்ரணகால தோஷம் எனப்படும். 1.வஞ்சித தோஷம்: பார்க்கக் கூடாத படங்கள், வெறிïட்டும் காட்சிகள் காம சிந்தனைகள் உடலில் சூட்டை உண்டாக்கி, அவை பித்த நாடிகளைப் பாதிக்கச் செய்கிறது. இது உடலில் பல வியாதிகளை உண்டாக்குகிறது. இதற்கு வஞ்சிததோஷம் எனப்பெயர். உடன் பிறந்த சகோதரிகளை வணங்கி அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும். சகோதரிகள் இல்லாதவர்கள் ஏழைப் பெண்களுக்குத் தானம் அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் வஞ்சித…

Read More Read More

Advertisements
‪#‎அர்த்தசாஸ்திரம்‬

‪#‎அர்த்தசாஸ்திரம்‬

1 ஏமாற்றும் மனைவி, போலியான நண்பன், சோம்பேறியான வேலைக்காரன் ஆகியவர்களுடன் வாழ்வது ஒரு கொடிய விஷப் பாம்புடன் வாழ்வதை போன்றது, இது நிச்சயம் மரணத்தை தரும். 2 ஒருவன் தன்னுடைய கஷ்ட காலத்திருக்கு தேவையான பணத்தை முன்பே காக்க வேண்டும். வேலைக்காரனை வேலை செய்யும் போதும், உறவினர்களை கஷ்டம் வரும் போதும், நண்பனை ஆபத்து நேரும் போதும், மனைவியை நோய்வாய்ப்படும் போதும், தூரதிஷ்டமான காலத்திலும் அறியலாம். 3 ஆறு, கூறிய நகங்கள் அல்லது கொம்புகள் உடைய மிருகம், ஆயுதம் ஏந்திய மனிதன், அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களை ஒரு நாளும் நம்ப கூடாது . 4 ஒரு காரியம் நிறைவேறும் வரை அவற்றை பற்றி அறிவாளி வெளியில் சொல்ல மாட்டான். அறிவுள்ளவன் தன் குழந்தைகளுக்கு…

Read More Read More

Padakotti

Padakotti

      ஆ: உலகத்தின் தூக்கம் கலையாதோ உள்ளத்தின் ஏக்கம் தொலையாதோ உழைப்பவர் வாழ்க்கை மலராதோ ஒரு நாள் பொழுதும் புலராதோ…. ஆ: தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் – எங்களைத் தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் – பெண்களைக் கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான்….. ஆ: தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் – எங்களைத் தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் – பெண்களைக் கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான்… தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் ஆ: கட்டிய மனைவி தொட்டில் பிள்ளை உறவைக் கொடுத்தவர் அங்கே…..ஏ….ஏ…. அலை கடல் மேலே அலையாய் அலைந்து உயிரைக் கொடுப்பவர் இங்கே……ஏ…ஏ…. வெள்ளி நிலாவே விளக்காய் எரியும் கடல்தான்…

Read More Read More

To love again or not

To love again or not

To love again or not… Well, ideally I would love to fall in love with someone that takes my heart away once more as I have had in the past. I have had my heart lured out into the open and hunted to its demise so I’d like to avoid it completely, however not all the women are the same and there are ones who will truly love me for who I really am. There is only hate towards the…

Read More Read More

Bred for slaughter part 2

Bred for slaughter part 2

The animal which is targeting me is a human capable of changing into a ginger cat, he’s not the only one. There’s lots black cats, some Crows, some species of dogs and a lion as well as other people capable of transformation into other animals. The ginger cat, shall we call him pot of shit, is the main problem for me in the future lifes that i may live. What he does is invade my visions of the future life…

Read More Read More

Invisible and Blind

Invisible and Blind

And those killed without mercy and un-natural death will seek vengence in at least one of their lifetime and once they are satisfied they return back to God peacefully.

Tamil journalist released on bail fears targeted persecution by SL military

Tamil journalist released on bail fears targeted persecution by SL military

The SL Police in Mullaith-theevu was acting on a false accusation filed by a Sinhala navy sailor who was blaming Tamil journalist Shanmugam Thavaseelan in Mullaiththeevu as having assaulted him and insulted him on 07th April at Vadduvaakal. “It was the intervention by journalists like me that prevented the situation getting into worse when the people protesting at Vadduvaakal caught him for suspiciously photographing them,” the 33-year-old journalist told media on Saturday after being released on bail. The hearing of…

Read More Read More

From Tamil to Sinhala

From Tamil to Sinhala

Since the war ended in Sri Lanka in 2009 there have been numerous steps taken by the genocidal government of Sri Lanka to destroy what remains of Tamils property and their identity, namely the places they live in now this has sped up a little and the treat that the Tamils face is astounding. The Government has come up with 89 names of Tamils villages and towns and islands and places and places if importance to be renamed into Sinhala…

Read More Read More