Advertisements

Browsed by
Author: zepion

Protected: 17 Sept 2019

Protected: 17 Sept 2019

There is no excerpt because this is a protected post.

Advertisements
5 விதமான தோஷங்கள்

5 விதமான தோஷங்கள்

ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் 5 விதமான தோஷங்கள் ஏற்படலாம் என்று ஆதி சித்தர்கள் கணித்து எழுதிவைத்துள்ளனர். ஒருவர் செய்யும் பாவங்கள், தவறுகள் எல்லாம் இந்த 5 வகை தோஷத்துக்குள் வந்து விடுகிறது. அந்த தோஷங்கள் 1.வஞ்சித தோஷம், 2.பந்த தோஷம், 3.கல்பித தோஷம் 4.வந்தூலக தோஷம் 5.ப்ரணகால தோஷம் எனப்படும். 1.வஞ்சித தோஷம்: பார்க்கக் கூடாத படங்கள், வெறிïட்டும் காட்சிகள் காம சிந்தனைகள் உடலில் சூட்டை உண்டாக்கி, அவை பித்த நாடிகளைப் பாதிக்கச் செய்கிறது. இது உடலில் பல வியாதிகளை உண்டாக்குகிறது. இதற்கு வஞ்சிததோஷம் எனப்பெயர். உடன் பிறந்த சகோதரிகளை வணங்கி அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும். சகோதரிகள் இல்லாதவர்கள் ஏழைப் பெண்களுக்குத் தானம் அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் வஞ்சித…

Read More Read More

‪#‎அர்த்தசாஸ்திரம்‬

‪#‎அர்த்தசாஸ்திரம்‬

1 ஏமாற்றும் மனைவி, போலியான நண்பன், சோம்பேறியான வேலைக்காரன் ஆகியவர்களுடன் வாழ்வது ஒரு கொடிய விஷப் பாம்புடன் வாழ்வதை போன்றது, இது நிச்சயம் மரணத்தை தரும். 2 ஒருவன் தன்னுடைய கஷ்ட காலத்திருக்கு தேவையான பணத்தை முன்பே காக்க வேண்டும். வேலைக்காரனை வேலை செய்யும் போதும், உறவினர்களை கஷ்டம் வரும் போதும், நண்பனை ஆபத்து நேரும் போதும், மனைவியை நோய்வாய்ப்படும் போதும், தூரதிஷ்டமான காலத்திலும் அறியலாம். 3 ஆறு, கூறிய நகங்கள் அல்லது கொம்புகள் உடைய மிருகம், ஆயுதம் ஏந்திய மனிதன், அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களை ஒரு நாளும் நம்ப கூடாது . 4 ஒரு காரியம் நிறைவேறும் வரை அவற்றை பற்றி அறிவாளி வெளியில் சொல்ல மாட்டான். அறிவுள்ளவன் தன் குழந்தைகளுக்கு…

Read More Read More

Kehna Hi Kya

Kehna Hi Kya

The song from Bombay in hindi version, it was produced in Tamil originally and then dubbed into Hindi and Telugu as well as Malayalam with the same title. The film was writen and directed by the ever so intresting person and withn a creative flare for cufrrent and cotroversial sujacts surreounding the Indian Subcontinent,  Mr Mani Ratnam. I’m just goning to write about this songs and inparticular the cover produced by Madhu Lalbahadursing. If you’d like you can find more…

Read More Read More

My mind

My mind

My Mind is rather a blank slate. It’s white space there is absolutely nothing that can predetermine what I am or who I will be. I have seen it. There is nothing inside except a small, rather a circular mound of grass that I can imagine someone sitting on it. It’s was me for a while, then my life changed when I was about a young boy there was an intrusion into my mind. The being that now sitting on…

Read More Read More

Padakotti

Padakotti

      ஆ: உலகத்தின் தூக்கம் கலையாதோ உள்ளத்தின் ஏக்கம் தொலையாதோ உழைப்பவர் வாழ்க்கை மலராதோ ஒரு நாள் பொழுதும் புலராதோ…. ஆ: தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் – எங்களைத் தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் – பெண்களைக் கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான்….. ஆ: தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் – எங்களைத் தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் – பெண்களைக் கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான்… தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் ஆ: கட்டிய மனைவி தொட்டில் பிள்ளை உறவைக் கொடுத்தவர் அங்கே…..ஏ….ஏ…. அலை கடல் மேலே அலையாய் அலைந்து உயிரைக் கொடுப்பவர் இங்கே……ஏ…ஏ…. வெள்ளி நிலாவே விளக்காய் எரியும் கடல்தான்…

Read More Read More

Success… it’s definition to me part 2

Success… it’s definition to me part 2

I should have finished it on the 1st post but I didn’t want to bore you with such a long post. So here is the rest. when the Ladies of World are held at the same equal stature as the males and given equity of equal value to not only to get a seat at the table also to make their voices heard and most of all their voices must have the same standing as the other sexes. There’s a…

Read More Read More

Success… it’s definition to me

Success… it’s definition to me

Success is a simple word with soo many meaning’s to soo many people. Succes to the western world, which I am part of for now and for the foreseeable future, is defined, to most people who are working is to make it. And by that means to make a lost of money and perhaps own a company or come up with a great start-up that winning company. To me, success is having a roof over my head and something to…

Read More Read More

Led astray…next life

Led astray…next life

Led astray next lifetime. The way I see it Krishna is also Fucking with Shiva and trying to rob him of stature among the Thirumoorthi, something he can only do with the authority of others like ParamaShiva and others who have ascended to the higher plane of existence. He wants to give it to the Pot of Shit, he is being manipulated to do so, and this will not work out in the long run well because the Pot of…

Read More Read More

Led astray…

Led astray…

Parabhraman is the combination of all of the beings in all of creation and all of the universes and even outside of the universe. It is a combination of Man and woman and all of the other sexes as well as animals, birds, fish, insects, Demi-gods and semi-gods and of course Demons and angels and other creatures big or small and others whom we have not come to know as of yet. He is the being or collection of beings…

Read More Read More